Presentació

presentación / presentació / about joanic
nosaltres: 

 

estudis acadèmics més rellevants i titulacions oficials: Llicenciat en medicina i cirurgia, especialista en medicina familiar i comunitària. 

 Si bé, aquest mèrit grinyola en quant al seu interès artístic, entenc que ha estat fonamental en quant al seu component humanista que bàsicament ha guiat el meu esdevenir… i de fet, és l’única titul·lació acadèmica de que disposo. L’abordatge del procés creatiu, ha estat en gran mesura un viatge interior més que un seguit de mèrits i acreditacions… a mode resumit, aquí exposo a grans trets les aptituds que he desenvolupat.

 Val a dir que havent començat uns estudis acadèmics a la recerca del coneixement en vers l’ésser humà com a element vertebrador de la meva formació, aviat vaig trobar necessari aprofundir en el camp de les arts visuals. Amb un caràcter ermità, un abordatge espartà i autodidacta de la matèria pictòrica, he dedicat la meva vida a treballar-la posant al límit les pròpies capacitats i raons usant aquest aspecte del meu desenvolupament professional, personal, familiar i social com a motor del meu creixement.

 Obra seriada: El meu abordatge de l’obra gràfica ha adquirit progressivament un caràcter més compromès i absorbent. Si bé, es va iniciar de manera innocent en el camp de l’aiguafort i en el brunyit manual, aviat va desembocar en el món de la serigrafia artística i experimental. També amb una aproximació autodidacta a la matèria, va esdevenir una eina d’expressió artística principal dins el meu treball general. 

 Disseny gràfic… és inevitable la utilització de les eines pròpies del disseny gràfic. Un eix central de la meva labor, ha estat el programari de disseny tal com illustrator, flash, photoshop entre d’altres… He tingut interès en fusionar el treball digital amb el fet material i per aquest veral transita la meva feina

 Recentment He iniciat el meu camí en un espai de creació artística a la ciutat de Girona com artista resident: femlavolta.cat.  Es tracta d’un projecte de dinamització d’una barriada entranyable de la ciutat, el barri de Sant Narcís.  La meva aportació al projecte es vol centrar en la realització de treball gràfic en general tant en format de obra seriada com en la realització de monotips de tècnica mixta. En un inici, es preveu fer un retrat de la zona, de les vivències i les personalitats del barri. 

Per a qualsevol dubte o inquietud que vulguis manifestar-nos, pots emplenar el formulari de contacte: