tristos tòpics

 

Exposició de pintura i treballs vectorials

sala Mercé Huerta / Miquel Martí Pol
22 gener / 16 de març 2019
c.Jaume I n.42
GIRONA

"tristos...que esdevenen d’una inquietud que es perd en el record. Com si la vida fos marcada per una incomoditat permanent que demanava defugir-la (la pròpia vida) va començar aquest tràngol... en un temps immemorial. És en aquest context de pensament i la necessitat puntual de la perspectiva en que es prepara aquesta col·lecció. En certa manera es desgrana una necessitat de reflexió vertebrada per l’obra pictòrica, s’abraça el tòpic d’aquesta com a eina volgudament obsoleta i s’imagina menystinguda contemporàniament innecessària… producte expressiu d’èpoques pretèrites. Es desplega per l’ocasió i de manera existencial, amb una tendència per l’escassetat de recursos a la recerca de la limitació expressiva per provar de caminar en un limbe creatiu; un espai de paisatges interiors que per a ser compresos prenen forma de boscos, persones i absoluta soledat."
***
fotos de Claudi Valentí i Joanic Geniüt
Joanic Geniüt és un artista local de segona fila que ratlla la mediocritat. Un dia per efecte d’una concatenació d’esdeveniments, és convidat a muntar una exposició a una important sala de la seva ciutat. El protagonista viu aquest procés convençut que la seva obra transcendirà, que està cridat a ser l’exponent d’una nova revolució i renaixement de les arts plàstiques i que el seu treball aviat li procurarà fama, reconeixement i comoditats… però aquest punt de vista contrasta amb la sensació i observacions de la gent que ha conviscut prop del seu taller…
El 22 de gener de 2019, s’estrena aquest documental juntament amb les obres creades per la ocasió. Pintures, il·lustracions digitals, retalls de paper… una passejada per l’imaginari, la manufactura i paisatges interiors de Joanic Geniüt

enllaços similars: