“Les

Dietari intermitent, abstrús, fisiològic i de dubtosa objectivitat