wolfdress-print

€50.00

Un joc lineal que estructura un espai laberíntic, tancat i sinistre. Una mena d’espai interior conformat per membranes cel·lulars que s’encaixen en la seva organicitat i transitades per quàntums de subjectivitat individual

Serigrafia d'una sola tinta. Edició limitada sobre paper 540x70 300gm2

Numerats i signats

Related products