actualitats...

...de com una web prova de posar ordre a una experiència vital irreflexiva, a una cursa delirat que cerca la bardissa, l'espina... a la fugida sistemàtica de l'acomodació. Viure per aprendre... o si més no comprendre les coses aparentment sense utilitat que succeeixen tot devora mentre el temps s'esgota.