Giclée

El format digital pren una presència cada cop més consolidada en l'entorn de les arts gràfiques. Programari i maquinari esdevenen eines del procés creatiu. El que comença amb un joc de dibuix a la pantalla de la tauleta acaba en un treball i abordatge integral de la peça creativa.

Gicleé:

Aquest és un terme que fa referència a una tècnica d'impressió digital. Consisteix en la polvorització de les tintes pigmentades directament sobre el paper. Es tracta d'una tècnica que permet una altíssima definició de la imatge.

No products found