Pinturetes...

Aquest és un projecte audiovisual que neix en la soledat del taller... explora un procés creatiu concret sense una direcció marcada. S'articula en mode de capítols que provaran d'ensenyar la gestació d'una col·lecció de pintures per part d'un artista que ratlla la mediocritat però que té una convicció de transcendència de la seva obra i la seva vida. El projecte evolucionarà a mode de "Road Movie" psicològic i arranca amb la direcció de completar el treball pictòric