tristos tòpics

 

Joanic Geniüt és un artista local de segona fila que ratlla la mediocritat. Un dia per efecte d’una concatenació d’esdeveniments, és convidat a muntar una exposició a una important sala de la seva ciutat. El protagonista viu aquest procés convençut que la seva obra transcendirà, que està cridat a ser l’exponent d’una nova revolució i renaixement de les arts plàstiques i que el seu treball aviat li procurarà fama, reconeixement i comoditats… però aquest punt de vista contrasta amb la sensació i observacions de la gent que ha conviscut prop del seu taller…
El 22 de gener de 2019, es va presentar una versió primitiva d'aquest documental juntament amb les obres creades per la ocasió. Pintures, il·lustracions digitals, retalls de paper… una passejada per l’imaginari, la manufactura i paisatges interiors de Joanic Geniüt

altres produccions audiovisuals: