gravant January 28 2016, 0 Comments

Estampació experimental

Presentem un model de samarreta amb un estampat totalment manufacturat. Ha estat creada com a encreuament entre la xilografia i l’estampat directe amb segells de goma. Per aconseguir-ho, hem creat un segell amb una planxa de linòleum amb les gúbies i el material clàssic de gravat. Tractant-se d’una adaptació tant particular del medi a una superfície i tintes noves, hem hagut de fer múltiples proves per optimitzar el resultat. Finalment hem aconseguit unes estampacions molt especials que denoten la brutalitat de l’estampació en la seva vessant més primària

enllaços similars: