Professionale del Medio. November 26 2020, 0 Comments

 si be els pilons de muntanyes de coses que sembla que tinc damunt podrien ofegar-me… em trobo que poques vegades m’he sentit tant alliberat… convençut ja definitivament de la catàstrofe a que està abocat el meu projecte només em cal gaudir de la precipitació fatal. Milers de milions de petons.