III nit del Comerç November 26 2019


Passejant la bossa...

Disseny de trofeu per la tercera nit del comerç. 
Àrea de promoció econòmica. Aj Girona.
Sèrie limitada de 19 exemplars

Estudi conceptual i disseny vectorial

Es posa el focus amb la riquesa social que la xarxa de comerç local aporta a la ciutat. Es cerca una imatge representativa de la quotidianitat en un carrer comercial que és eix vertebrador de les relacions humanes de la comunitat. El comprador, la bossa.. dos elements que en la seva conjunció formen un àtom d’aquesta xarxa que és motor de qualsevol nucli poblacional. Les necessitat humanes, la necessitat de inter-relació i interdependència per cobertura de necessitats: Com aquests elements posen les bases per a que la connexió ciutadana esdevingui.
Es planifica doncs amb eines digitals una estructura de 4 plans que conformaran en la seva intersecció la qualitat volumètrica de la figura.
(fig.1 i 2.)

Materialització del projecte.

Es decideix treballar material orgànic i es traslladen els dissenys vectorials a la fusta. Procés realitzat a La Fusteria Digital.

La peanya esdevé un element fonamental de la peça. D’aparença voluminosa i que ha estat motiu de reflexió insistent del procés. La plataforma, la base, el carrer que és el substracte de la interelació humana. 
(fig. 3 i 4)

 

    

Altres projectes