Tarta Relena June 29 2021, 0 Comments

Tarta Relena
29 juny 2021
Auditori de l’Ateneu de Banyoles

Costa molt dibuixar a l’Ateneu... molts han mort en intentar-ho. El fossat dels músics està congestionat de desfetes corpòries, d’ossmaneta i robes florides dels que van traspassar en provar-ho. Les peripècies i la industria adaptativa dels que han fet temptativa en aquest exercici son dignes d’estudi i inspiració de relats èpics: Com la cursa d’Odisseu que en el seu enginy atrasvessa la Mediterrània en un retorn erràtic a casa seva. En el capítol present; de la foscor i nebulosa, a l’albir de fosforescències fàtues... apareixen sacerdotisses o persones dedicades a la mística en cos i ànima; oracles que connecten línies temporals; persones que s’alimenten de lírica, de pètals i gotes de rosada mentre prenen forma d’aparició i materialitzen en sincronia dimensional i aboquen als presents en la lletania del tràngol. Del trànsit en fem un tocar de l’ànima i de l’acabar de l’(a)phònica sincopat per la malaltia, un punt i final.

Enllaços similars